FAQ

1. Jakich dokumentów potrzebuję do zapisu?
Aby Twój zapis do szkoły był kompletny należy złożyć w sekretariacie komplet dokumentów zawierający:
a) podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie), oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej, dowód/paszport, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku (skierowanie wydawane przez szkołę);
b) na kurs WIZAŻ I STYLIZACJA wymagany jest jedynie dowód osobisty/paszport, podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne w sekretariacie).

2. Czy wymagane jest świadectwo maturalne?
Nie, świadectwo maturalne nie jest wymagane do rozpoczęcia nauki w Edukacji 4U.

3. Gdzie mogę zapisać się do szkoły?
Zapisu do szkoły można dokonać przy użyciu formularza online. W ciągu 24 godzin skontaktuje się z Tobą nasz pracownik, który dokładnie omówi wszystkie procedury dotyczące zapisu do szkoły.
Możesz także zapisać się bezpośrednio w sekretariacie szkoły (adres w zakładce Kontakt).

4. Czy wymagane jest wpłacenie wpisowego oraz zdanie egzaminów wstępnych?
W Edukacji 4U nie obowiązuje wpisowe oraz nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

5. Ile trwa nauka?
KOSMETYKA: 4 semestry (2 lata)
MASAŻ: 4 semestry (2 lata)
WIZAŻ I STYLIZACJA 2 semestry (1 rok)

6. Czy szkoła wydaje legitymacje?
Tak, szkoła wydaje legitymację uprawniającą do zniżek w MPK, PKP (do 24-go roku życia) oraz w kinach, teatrach itp.
Legitymacja wydawana jest na kierunkach realizowanych przez policealną szkołę (KOSMETYKA, MASAŻ). Nie przysługuje legitymacja na kursie WIZAŻ i STYLIZACJA.

7. Czy otrzymam zaświadczenie o statusie ucznia? (do Konsulatu, ZUSu, MOPSu, dla Pracodawcy i inne)?
Tak, wydajemy zaświadczenia na prośbę słuchacza.

8. Czy frekwencja na zajęciach jest istotna?
Tak, frekwencja na zajęciach ma istotne znaczenie w procesie edukacji w naszej szkole.
Wymagamy minimum 50% obecności w każdym miesiącu nauki aby:
– przystąpić do egzaminu semestralnego z każdego przedmiotu,
– uzyskać zaświadczenie, legitymację,
– nauka była bezpłatna.

9. Jaki jest wymiar praktyk zawodowych?
Wymiar praktyki zawodowej dla technika usług kosmetycznych wynosi 140 godzin.
Wymiar praktyki zawodowej dla technika masażysty wynosi 210 godzin.
Na kierunku wizaż i stylizacja nie ma obowiązku odbywania praktyki zawodowej.
Organizacja praktyki zawodowej leży po stronie stronie Słuchacza lecz można zwrócić się do Szkoły z prośbą o pomoc w jej znalezieniu.

10. Czy przysługują mi zniżki/rabaty na szkolenia dodatkowe?
Tak, słuchacze otrzymują rabaty na dodatkowe, płatne szkolenia specjalistyczne tj. mezoterapia mikroigłowa, lifting rzęs i brwi, manicure hybrydowy i żelowy i wiele innych