Masaż

Technik masażysta

Technik masażysta jest jedną z popularniejszych profesji medycznych w rehabilitacji, a jego kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Masaż jest obecnie jedną z chętniej wybieranych form relaksu, a dodatkowo wielu pacjentów decyduje się także na masaże lecznicze. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wykonywaniem masaży profilaktycznych, leczniczych, sportowych oraz kosmetycznych.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym = 19 godzin lekcyjnych tygodniowo. Do wyboru systemy:

 • weekendowy (piątek 15.00 – 20.00 + sobota i niedziela 9.00 – 15.00) lub
 • dzienny – trzy x dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 15.00

Kształcenie teoretyczne oraz praktyczne liczy ponad 1200 godzin lekcyjnych.

Przedmioty nauczania

 • BHP
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy masażu
 • Podstawy masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego

Egzaminy kwalifikacyjne

MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu – egzamin odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Aby uzyskać DYPLOM z tytułem „technika masażysty” należy zdać w/w egzamin, który składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Absolwenci naszej Szkoły otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikację w tym zawodzie.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Zakładach rehabilitacyjnych
 • Przychodniach
 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Ośrodkach pomocy społecznej
 • Zakładach opiekuńczo–leczniczych
 • Prywatnych salonach/gabinetach masażu
 • Gabinetach fizjoterapeutycznych
 • Sanatoriach
 • Uzdrowiskach
 • Hotelach i gabinetach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach SPA
 • Własnym salonie masażu

Kwalifikacje:

Po zakończeniu nauki technik masażysta jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Wykonywanie masażu medycznego
 • Wykonywanie masażu sportowego
 • Wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Galeria