Masaż

Technik masażysta

Technik masażysta jest jedną z popularniejszych profesji medycznych w rehabilitacji, a jego kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Masaż jest obecnie jedną z chętniej wybieranych form relaksu, a dodatkowo wielu pacjentów decyduje się także na masaże lecznicze. Każda osoba pracująca w tym zawodzie zajmuje się wykonywaniem masaży profilaktycznych, leczniczych, sportowych oraz kosmetycznych.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym = 19 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Do wyboru systemy:

• weekendowy (piątek 15.00 – 20.00 + sobota i niedziela 9.00 – 15.00) lub
• dzienny – trzy x dni w tygodniu w godzinach 9.00 – 15.00

Kształcenie teoretyczne oraz praktyczne liczy ponad 1200 godzin lekcyjnych.

Egzamin kwalifikacyjny

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu – egzamin odbywa się pod koniec czwartego semestru

Aby uzyskać DYPLOM z tytułem „technika masażysty” należy zdać w/w egzamin, który składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Absolwenci naszej Szkoły otrzymują dyplom w języku polskim oraz suplement Europass w języku angielskim potwierdzający kwalifikację w tym zawodzie..

Masaż

Przedmioty nauczania

 • BHP
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Podstawy masażu
 • Podstawy masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w medycynie
 • Wykonywanie masażu w sporcie
 • Wykonywanie masażu prozdrowotnego

Kwalifikacje

Po zakończeniu nauki technik masażysta jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • wykonywanie masażu medycznego;
 • wykonywanie masażu sportowego;
 • wykonywanie masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • przychodniach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych
 • prywatnych salonach/gabinetach masażu
 • gabinetach fizjoterapeutycznych
 • sanatoriach, uzdrowiskach
 • hotelach i gabinetach odnowy biologicznej
 • ośrodkach SPA
 • własnym salonie masażu

Partnerzy

Galeria